Starten met een insulinebehandeling

Starten met een insulinebehandeling

Wanneer een arts diabetes type 1 vaststelt, start hij onmiddellijk een behandeling met subcutane insuline.

De totale dosis kan 1,5-2 IE/kg (Eenheid insuline per kg lichmaamsgewicht) per dag bedragen in de periode onmiddellijk na de diagnose, maar wordt al snel afgebouwd. Jonge kinderen zijn gevoeliger voor insuline en hebben meestal minder eenheden nodig. De juiste insulinedosis verschilt echter van persoon tot persoon: twee kinderen van dezelfde leeftijd hebben vaak toch een verschillende dosis nodig.

Behandeling met 2 dosissen

De meeste kinderen starten met een behandeling met twee injecties per dag. Vele kinderen krijgen een combinatie of mix van snel- of kortwerkende insuline en middellangwerkende insuline vóór het ontbijt en vóór het avondeten.

Deze dosissen en combinaties zijn aangepast aan hoeveel het kind eet en beweegt. Bij een behandeling met twee dosissen is het van fundamenteel belang dat het kind zijn laatste maaltijd van de dag eet net vóór het naar bed gaat (bedtijdsnack). Dit om hypoglycemie tijdens de nacht te voorkomen.

Behandeling met 3 dosissen

Een behandeling met drie insulinedosissen bestaat meestal uit een combinatie van snelle of kortwerkende en middellangwerkende insuline vóór het ontbijt, snelle of kortwerkende insuline vóór het vieruurtje (na schooltijd) of het avondeten, en middellangwerkende insuline vóór het naar bed gaan.

Dit is vaak een goede behandeling voor kleine kinderen, vooral wanneer het moeilijk is om iemand te vinden die het kind op school of in het kinderdagverblijf een dosis kan toedienen vóór de lunch. Een combinatie van snel- of kortwerkende en middellangwerkende insuline bij het ontbijt kan ook een goede oplossing zijn voor tieners die hun dosis bij de lunch wel eens vergeten wanneer ze op school zitten of op stap zijn met hun vrienden. In dergelijke gevallen kan ook worden geopteerd voor voorgemengde insuline die met een pen wordt toegediend.

Behandeling met meerdere injecties

In Zweden, de Verenigde Staten en vele andere landen is een behandeling met meerdere injecties gebruikelijk. Daarbij wordt vóór elke maaltijd een dosis snelwerkende insuline geïnjecteerd vanaf het begin van de diabetes, zelfs bij jonge kinderen en peuters.

In sommige landen krijgen kinderen vanaf het begin van hun diabetes een insulinepomp, maar meestal wordt hiermee gewacht tot ze wat ouder zijn. Bij een behandeling met meerdere injecties krijgen de kinderen vóór de belangrijkste maaltijden (ontbijt, lunch, avondeten en avondsnack) een injectie. Een extra bedtijdsnack wordt in dit geval alleen gegeven als de bloedsuikerspiegel laag is.

De insulinedosis wordt afgestemd op het koolhydratengehalte van de maaltijd. Vóór het ontbijt is een hogere dosis insuline nodig in functie van de hoeveelheid die het kind eet. Dit heeft deels te maken met het hogere groeihormoonniveau en deels met de afgenomen werkzaamheid van de insulinedosis bij bedtijd in de loop van de tijd.

0
Nog geen stemmen.