Wat zijn de complicaties van diabetes?

Deze pagina is bedoeld om u vertrouwd te maken met enkele van de meest voorkomende problemen in verband met diabetes. Het bloedsuikerspiegel zo normaal mogelijk houden, samen met regelmatige controles en bloedtesten, kan helpen om complicaties van diabetes uit te stellen of te voorkomen.

Oogziekte1
Veel mensen met diabetes ontwikkelen een vorm van oogziekte (retinopathie) die wordt veroorzaakt door schade aan het netwerk van bloedvaten die het netvlies van bloed voorzien. Dit kan het zicht beschadigen of blindheid veroorzaken. Retinopathie kan al ver gevorderd zijn alvorens het zicht wordt aangetast, dus is het belangrijk voor mensen met diabetes om hun ogen regelmatig te laten controleren. Als het vroeg wordt ontdekt, kan een behandeling blindheid voorkomen.

Mondgezondheid1
Er bestaat een verhoogd risico voor ontsteking van het weefsel rond de tanden (periodontitis) bij mensen met een slechte glucosecontrole. Periodontitis is een belangrijke oorzaak van het verlies van tanden en wordt geassocieerd aan een verhoogd risico van hart- en vaatziekten. Het beheer van periodontitis is heel belangrijk bij mensen met diabetes omdat een goede mondhygiëne het tandverlies kan voorkomen en de glucosecontrole kan verbeteren.

Hart-en vaatziekten1
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden en invaliditeit bij mensen met diabetes. De types die samengaan met diabetes omvatten: angina (pijn of ongemak in de borstkas), hartinfarct (hartstilstand), beroerte, perifere vaatziekte (verminderde bloedstroom naar de ledematen), en hartinsufficiëntie (zwak hart dat leidt tot het ophopen van vocht in de longen en omringende lichaamsweefsels). Hoge bloeddruk, hoge cholesterol en hoge bloedglucosewaarden (allemaal veelvoorkomend bij diabetes) zijn enkele factoren die het risico op een hart- en vaatziekte verhogen.

Nierziekte1
Nierziekte (nephropathie) komt meer voor bij mensen met diabetes. Diabetes is één van de hoofdoorzaken van een chronische (langdurige) nierziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door schade aan de kleine bloedvaten, wat ervoor kan zorgen dat de nieren minder efficiënt werken of helemaal falen. Het bloedsuikerspiegel en de bloeddruk zo dicht mogelijk bij de normale waarden houden, vermindert drastisch het risico op nephropathie.

Zwangerschapscomplicaties1
Vrouwen met enig type van diabetes lopen meer risico op complicaties tijdens de zwangerschap, waarbij het hoge glucosegehalte zelfs gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de foetus. Daarom is een zorgvuldige controle voor en tijdens de zwangerschap bij hen noodzakelijk om de risico's te verminderen. Hoge bloedsuikerspiegels kunnen leiden tot veranderingen in de foetus, waardoor deze groter kan worden dan gewoonlijk en kan bijkomen in gewicht. Dit kan dan weer leiden tot problemen tijdens de bevalling, met daarbij letsels bij het kind en de moeder en een laag glucosegehalte (hypoglycemie) bij het kind na de geboorte. Kinderen die worden blootgesteld aan een hoog bloedsuikerspiegel in de baarmoeder lopen een hoger risico om later diabetes type 2 te ontwikkelen.

Zenuwschade1
Zenuwschade (neuropathie) komt voort uit een verlengd hoog glucosegehalte dat schade kan veroorzaken aan de zenuwen in het lichaam. Het meest voorkomende type is perifere neuropathie, die hoofdzakelijk de gevoelszenuwen in de voeten aantast. Dit kan leiden tot pijn, tintelingen, en verlies van gevoel. Dit is belangrijk omdat blessures onopgemerkt kunnen voorkomen, wat kan leiden tot zweren, zware infecties en in sommige gevallen, amputaties. Zenuwschade kan ook leiden tot erectieproblemen (seksuele problemen bij mannen), evenals problemen met de spijsvertering, urineren, en een aantal andere functies.

Diabetische voet1
Naast de zenuwschade, kunnen mensen met diabetes te kampen hebben met een slechte bloedsomloop in de voeten, door de beschadiging van de bloedvaten. Deze problemen verhogen het risico op zweren, infecties en amputatie. Mensen met diabetes lopen een risico op amputatie dat meer dan 25 keer groter kan zijn dat dit van mensen zonder diabetes.
Met een goed diabetes beheer kan echter een groot deel van de amputaties worden vermeden. Gezien dit risico, is het belangrijk voor mensen met diabetes om regelmatig hun voeten te inspecteren om problemen vroegtijdig vast te stellen.

Hoe kunt u complicaties bij diabetes voorkomen?

De belangrijkste complicaties van diabetes kunnen worden voorkomen door:

  • Goede controle van het bloedsuikergehalte
  • Goede controle van de bloeddruk en de cholesterol
  • Regelmatige laboratorium testen, onderzoeken van ogen en voeten
  • Zoveel mogelijk leren over hoe u best uw diabetes kunt beheren, met daarbij het maken van gezonde voedingskeuzes en fysiek actief blijven
  • Innemen van geneesmiddelen zoals voorgeschreven door uw arts
  • Regelmatig testen van uw bloedsuiker

 
1. IDF Diabetes Atlas (7th Ed.) (2015). Brussels, Belgium: International Diabetes Federation.

0
Nog geen stemmen.